Zoek op deze site met FreeFind

De gevelkapelletjes

Oude Heirweg 20. Gevelniskapel met beeld van O.-L.-Vrouw van Lourdes.
Oude Heirweg 20. Gevelniskapel met beeldje van O.-L.-V. van Lourdes (Bron: Google Street View).

gevelkapellen op de Tuimelare (Linda Malfait)


  Beitemstraat 3. Gevelniskapel (foto: Linda Malfait).

 1. Beitemstraat 3. Gevelniskapel gemetseld door Gaston Verlinde op de voorgevel - bovenaan rechts - van een rijwoning. Het kapelletje staat staat op een console met de kop van 6 vooruitspringende bakstenen. Het driehoekig dak wordt gevormd door twee schuin opstaande gestrekte bakstenen. Daarvoven staat een kruis gemetseld met behulp van twee bakstenen (een met kop en een gestrekt). In de nis, die afgedicht is met glas, staat een beeldje van Onze-Lieve-Vrouw met het kindje Jezus.

  Gentsestraat 28. Gevelniskapel voor O.-L.-Vrouw van Lourdes.
  Gentsestraat 28. Gevelniskapel voor O.-L.-V. van Lourdes (Foto: L. Hameeuw).

 2. Gentsestraat 28. Gevelniskapel die gemetseld werd rond de jaren 1960 door Jeroom De Jaeghere op de voorgevel van een rijwoning. In de nis - rustend op een sokkel, met een bakstenen segmentboog erboven - staat een beeld in gekleurd porselein van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

  Knaagreepstraat 7. Hoeve Persoon. Gevelniskapel.
  Knaagreepstraat 7. Hoeve Persoon. Gevelniskapel (Foto: L. Hameeuw).

 3. Knaagreepstraat 7. Niskapel, links onder de dakgoot op de voorgevel van de hoeve Persoon, aangebracht tijdens de wederopbouw na Wereldoorlog I (1914-1918). Deze gevelnis staat op een breed uitgemetselde console, bekroond door een platte segmentboog met bakstenen. Achter de glazen afdichting staat een sterk verweerd beeldje in gekleurd plaaster van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

  Oude Heirweg 29. Gevelniskapel met O.-L.-Vrouw van Lourdes
  Oude Heirweg 29. Gevelniskapel met O.-L.-Vrouw van Lourdes (Foto: Linda Malfait)

 4. Oude Heirweg 29. Gevelnis, ingewerkt in de gevel van een landelijke woning, die dateert van de wederopbouw na WO I (1914-1918). De nis is bovenaan afgerond door een korfboog van bakstenen en afgeschermd met een glasplaat. Daarachter hebben de eigenaars Jules Herman en Sophie Versavel een wit porseleinen beeldje aangebracht van O.-L.-Vrouw van Lourdes, met daarrond enkele kunstbloemen.

  Oude Heirweg 37. Gevelniskapel met beeld van Moeder Gods met Kind Jezus.
  Oude Heirweg 37. Gevelniskapel aan de voorgevel, links onder de dakgoot (Foto: © Google Street View).

 5. Oude Heirweg 37. Aan de voorgevel, langs de straatkant, van deze landelijke woning is links, tegen de dakgoot, een gevelnis gemetseld met bovenaan een ronde bakstenen afdekking, bekroond met een wit geschilderd kruis. De nis bevat een geheel wit geschilderd houten omranding, die is afgedekt met een beschermende glasplaat. Bij de bouw van het huis in 1923 zette het echtpaar Leonard Guillemyn en Pharilde Herman, vanuit religieuze en devotionele redenen, er een beeld (in gekleurd biscuit) in van de Moeder Gods met Kindje Jezus teneinde alle bewoners onder de bescherming van Onze-Lieve-Vrouw te plaatsen, in goede en kwade dagen. De geveliskapel werd ingezegend door een priester.


  Menensesteenweg 2. De kruidenierswinkel van Hilaire Vanfleteren. Niskapel in de gevel boven de ingangsdeur
  (Foto: Roger Sinnesael).

 6. Linda Malfait: "Op de hoek van de Menensesteenweg 2 en de Ten Bunderenstraat, in de voorgevel van de winkel van Hilaire Vanfleteren ("Toontjes"), was er een niskapel tussen het raam van de 1ste verdieping en de dakkapel. Er stond een beeltenis in van de H. Familie (St.-Jozef, Maria en het kind Jezus), door de gelovigen beschouwd als het toonbeeld van een voorbeeldige opvoeding. Later werd aan de gevel in de Ten Bunderenstraat nog een kaskapelletje gehangen met een beeldje van Onze-Lieve-Vrouw, dat Hilaire had meebracht van een van zijn vele pelgrimstochten naar het Zuid-Franse Maria-bedevaartsoord Lourdes".

  Tuimelarestraat 26. Hoeve Vanneste. Gevelniskapel met beeld van Sint-Antonius-met-het-varken.
  Tuimelarestraat 26. Hoeve Vanneste. Gevelniskapel (Foto: Linda Malfait).

 7. Tuimelarestraat 26. Gevelniskapel boven een metalen laaddeur van een hooizolder, in een achtergevel van de hoeve Vanneste. Deze boerderij, die tijdens de 1ste Wereldoorlog deels in puin lag, werd in 1921 in typisch regionalistische stijl heropgebouwd, naar een ontwerp van de bekende architect Ernest Apers. Het kapelletje is helemaal omgeven door vooruitspringende baksteenkoppen. Onderaan zien we een eenvoudig gemetselde console, bovenaan een ronde korfboog van bakstenen, bekroond door een groengeschilderd metalen kruisbeeld. In de kapel, beschermd door een glazen plaat, staat een beeldje van de H. Antonius met een varken aan zijn voeten.

  L. Malfait: "Sint Antonius Abt (°251 - +356), die zijn leven in eenzaamheid doorbracht als eremiet in de Egyptische woestijn, stichtte daar een kloosterorde, waarvan de monniken later Antonieten werden genoemd. Hoe komt hij aan zijn bijnaam "Toontje met zyn zwyntje"? In de middeleeuwen vormden de Antonieten toen op heel veel plaatsen broederschappen die zich ontfermden over de zieken. Om aan de nodige financiële middelen te geraken en om hun hospitalen draaiende te houden, kweekten ze varkens. Van de overheid mochten deze, gebrandmerkt en voorzien van een belletje rond de hals, vrij in de steden rondlopen. Op de jaarlijkse feestdag van St.-Antonius op 17 januari, werden de varkens geslacht en het vlees ervan verdeeld onder de armen en zieken. St.-Antonius is de patroon van o.a. mandenmakers, zakkendragers, zwijnenhoeders, varkens en andere huisdieren én in onze streken werd hij aanroepen als beschermer tegen de pest, het sint-antoniusvuur en veeziekten".

  Plaasteren handbeschilderd beeld van de H. Antonius met het varken, uit de jaren 1940
  Beschilderd plaasteren beeld van de H. Antonius met het varken (© Etsy.com).

    © Copyright 2022- . Alle rechten voorbehouden. Linda Malfait.     Webbeheerder: Willem Wylin.